Организация на движение във връзка със заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането:

  • От 07:00 часа на 24.10.2023 г. до 05:00 часа на 25.10.2023 г. на ул. „Пиротска“ в участъка между ул. „Осогово“ и ул. „Шар планина“ – 11 (единадесет) броя паркоместа;
  • От 07:00 часа на 24.10.2023 г. до 05:00 часа на 25.10.2023 г. на ул. „Шар планина“ в участъка между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа.
23.10.2023