Организация на движението за провеждане на събитие

От 13:30 до 19:30 часа на 28.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятието, на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Кн. Александър I“ и ул. „Кузман Шапкарев“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

19.10.2023