Организация на движението по ул. „Свето Преображение“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. “Свето Преображение“ в участъка от ул. “Бъднина“ до ул. “Ф.Аврамов“, от 20.00 часа на 04.05.2024 г. до 24.00 часа на 08.05.2024 г.

02.05.2024