Организация на движението по повод строителството на метроучастък под бул. „Владимир Вазов“

От 11.03.2024 г. до 11.09.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ на 300 метра от ул. „Поп Грую“ в посока към центъра, като движението се извършва двупосочно в южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък.

От 11.03.2024 г. до 11.09.2024 г. се променя движението на автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии №№ 1 и 3. Те ще се движат двупосочно по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ на 300 метра от ул. „Поп Грую“.

Временно ще бъде закрита  спирка с код: 2124 „Ул. "Поп Грую“ за автобусна линия № 78 и тролейбусни линии №№ 1 и 3 в посока пл. "Централна гара“/„Пета градска болница“/УМБАЛ "Св. Анна“ и ще се измести на ул. „Поп Грую“, на 40 м от бул. „Владимир Вазов“ в посока ул. „Могилите“.

11.03.2024