Организация на движението относно събитието на председателя на Националното събрание на Република Армения

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, както следва:
- От 08:00 часа на 14.02.2024 г. до 05:00 часа на 17.02.2024 г. на ул. „Ген. Гурко“ 4 между ул. „Кн. Александър I" и ул. „Дякон Игнатий“, от страната на хотела;
- От 08:00 до 14:00 часа на 15.02.2024 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“, от страната на хотела;
- От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 16.02.2024 г. на ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Кракра“.
Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява  охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.

14.02.2024