Организация на движението относно заснемане на рекламен клип

От 07:00 до 19:00 часа на 24.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Латинка“ между ул. „Майор Юрий Гагарин“ и ул. „Райко Алексиев“ – 10 (десет) паркоместа.

24.04.2024