Организация на движението на бул. „Витоша“

От 08:00 до 11:00 часа на 22.03.2024 г. се разрешава кратковременен престой на автобусите, превозващи участниците в мероприятието на бул. „Витоша“, частта при църквата „Света Неделя“.
От 09:00 до 14:00 часа на 22.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Витоша“ от страната на Националния дворец на културата, в близост до пилоните – 9 (девет) паркоместа, за паркирането на 3 (три) броя автобуси.

15.03.2024