Организация на движението за участък от ул. „Владимир Минков-Лотко“

От 29.05.2024 г. до 14.06.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Владимир Минков-Лотко“ между ул. „Боян Магесник“ и разклонението на изток на ул. „Владимир Минков-Лотко“.

28.05.2024