Организация на движението за ул. „6-ти септември“

От 22.02.2024 г. до 29.02.2024 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Ген. Гурко“.
От 22.02.2024 г. до 07.03.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“.
Забранява се влизането, престоят и паркирането по: ул. „Стефан Караджа“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ и ул. „6-ти септември“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Хан Крум“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.

22.02.2024