Организация на движението за ул. „6-ти септември“

До  19.10.2023 г. (включително) продължава временната организация на движение по ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“.

18.09.2023