Организация на движението за ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“

От 23.11.2023 г. до 01.12.2023 г. (включително) се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:
- по ул. „6-ти септември“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Ген. Гурко“ и през кръстовище ул. „Ген. Гурко“ – ул. „6-ти септември“;
- по ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ и между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Иван Шишман“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 4.

24.11.2023