Организация на движението за ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“

От 28.09.2023 г. до 22.12.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“.

23.11.2023