Организация на движението за ул. „Народно хоро“, район „Овча купел“

От 18.04.2024 г. до 15.05.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Крушовски връх“ и бул. „Овча купел“.

От 18.04.2024 г. до 15.05.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Крушовски връх“ и ул. „Буземска“.

От 18.04.2024 г. до 15.05.2024 г. (включително) се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Иван Радоев“ и ул. „Александър Вейнер“.

От 18.04.2024 г. до 15.05.2024 г. (включително) се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“.

18.04.2024