Организация на движението за ул. „Народно хоро“ от ул. „Александър Вейнер“ до ул. „Иван Радоев“

От 26.10.2023 г. до 22.12.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Александър Вейнер“ и ул. „Иван Радоев“.

23.11.2023