Организация на движението за ул. „Народно хоро“ между ул. „Крушовски връх“ и ул. „Буземска“

От 03.07.2023 г. до 22.12.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Крушовски връх“ и ул. „Буземска“.

23.11.2023