Организация на движението за тържествена смяна на почетния гвардейски караул на 22.09.2023 г.

От 11:30 до 12:30 часа на 22.09.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между бул. „Цар Освободител” и ул. „Съборна”.
Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  охрана и постове за контрол и регулиране на движението.

20.09.2023