Организация на движението за събитие на ул. „Шипка“ № 34 и церемония пред „Паметник на победителите“ в Докторската градина

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятията и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“,  както следва:

- От 16:00 часа до приключване на  мероприятието на 09.02.2023 г. на ул. „Шипка” в участъка между ул. „Сан Стефано” и ул. „Васил Априлов”;

- От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 10.02.2023 г. на ул. „Шипка” в участъка между ул. „Кракра” и ул. „Сан Стефано”.

09.02.2023