Организация на движението за събитие на Посолството на Чешката република

От 08:00 часа до приключване на приема на 27.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски” с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема.

20.10.2023