Организация на движението за събитие на Посолството на Република Турция

От 14:00 часа до приключване на приема на 30.10.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, както следва:

  • по западното локално платно на бул. „Кн. Мария-Луиза” между ул. „Струга” и ул. „Клокотница”;
  • по ул. „Клокотница” между бул. „Кн. Мария-Луиза” и ул. „Кн. Борис І”.
24.10.2023