Организация на движението за събитие на Посолството на Япония на ул. „Атанас Далчев“ № 13

От 17:00  часа до 21:00 часа на 29.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Атанас Далчев“ в участъка между ул. „Димитър Гичев“ и ул. „Светослав Обретенов“. 

28.05.2024