Организация на движението за събитие на Посланика на Япония

    
От 07:00 часа до приключване на приема на 19.01.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, по ул. „Атанас Далчев” между ул. „Антон П. Чехов” и ул. „Димитър Гичев”.

Столична дирекция на вътрешните работи  осигурява постове за контрол и регулиране на движението.

11.01.2024