Организация на движението за събитие в посолството на Испания на ул. „21-ви век“ № 71

От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 12.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи приема, на ул. „21-ви век“ в участъка между Резиденцията на Кралство Испания и ул. „Aрх. Борис Далчев“.
От 17:00 до приключване на мероприятието на 12.03.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „21-ви век“ в участъка между Резиденцията на Кралство Испания и ул. „Aрх. Борис Далчев“ с изключение на автомобилите, обслужващи приема, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

08.03.2024