Организация на движението за ремонт на СКО за бл. № 26, ул. „Гинци“, ж.к. „Хаджи Димитър“

От 21.02.2024 г. до 23.02.2024 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Гинци“ между улица "Безименна" и улица "Безименна" от западната страна на бл. № 26, ж.к. „Хаджи Димитър“.
От 21.02.2024 г. до 23.02.2024 г. (включително) се скъсява маршрутът на автобусни линии №№ 85, 285 до кръстовището ул. „Теофил Ганев“ – ул. „Гинци“ в посока ж.к. „Хаджи Димитър“, а в посока ж.к. „Връбница-2“ маршрутът се променя, както следва: от съществуващата спирка с код: 2204 "Ул. „Теофил Ганев“,  по ул. „Гинци“, по ул. „Ангел войвода“ и от действащата спирка с код: 2147 „Ул. "Проф. Иван Шишманов.

21.02.2024