Организация на движението за ремонт на локалното пътно платно на бул. „Черни връх“

От 27.02.2024 г. до 10.03.2024 г. (включително) се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на бул. „Черни връх“ в участъка от начало – локал до ул. „Горски пътник“.

27.02.2024