Организация на движението за реконструкция на ул. „Народно хоро“

От 28.09.2023 г. до 27.10.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“.

28.09.2023