Организация на движението за реконструкция на канал по ул. „Камен Андреев“

До 26.01.2024 г. (включително) се забранява  влизането на пътните превозни средства по ул. „Охридско езеро“ между ул. „Камен Андреев“ и ул. „Земляне“.

11.01.2024