Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 05.11. и 06.11.2023 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 19:30 часа на 05.11.2023 г. до 08:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“ – 5 (пет) паркоместа;
- От 08:00 до 17:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“ – 10 (десет) паркоместа;
- От 08:00 до 20:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „11-ти август“ – 8 (осем) паркоместа;
- От 08:00 до 20:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Дунав“ при кръстовището с ул. „Московска“ – 4 (четири) паркоместа;
- От 09:00 до 22:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Шипка“ между ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ – 4 (четири) паркоместа;
 - От 09:00 до 22:00 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Васил Априлов“ между ул. „Шипка“ и ул. „Велико Търново“ – 3 (три) паркоместа;
- От 09:00 до 22:00 часа на 06.11.2023 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 133 – 135 – 4 (четири) паркоместа;
- От 08:30 до 22:30 часа на 06.11.2023 г. на ул. „6-ти септември“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Любен Каравелов“ – 10 (десет) паркоместа;
- От 08:30 до 22:30 часа на 06.11.2023 г. на ул. „13-ти март“ № 1 – 3 – 3 9 (три) паркоместа;
- От 14:30 до 17:30 часа на 06.11.2023 г. на ул. „Босилек“ при кръстовището с ул. „58-ма“ в кв. „Симеоново“ – 4 (четири) паркоместа.

06.11.2023