Организация на движението за промяна на датите за заснемане на игрален филм

От 07:00 часа на 23.10.2023 г. до 05:00 часа на 24.10.2023 г. на ул. „Пиротска“, в участъка между ул. „Осогово“ и ул. „Шар планина“ – 11 (единадесет) броя паркоместа.
От 07:00 часа на 23.10.2023 г. до 05:00 часа на 24.10.2023 г. на ул. „Шар планина“ в участъка между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа.

19.10.2023