Организация на движението за провеждане на шествие на 22.03.2024 г.

От 08:00 до 11:00 часа на 22.03.2024 г. се разрешава кратковременен престой на автобусите, превозващи участниците в мероприятието на бул. „Витоша“, частта при църквата „Света Неделя“.

От 09:00 до 14:00 часа на 22.03.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Витоша“ от страната на Националния дворец на културата, в близост до пилоните – 9 (девет) паркоместа, за паркирането на 3 (три) броя автобуси.

Столичната дирекция на вътрешните работи ще осигури охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.

15.03.2024