Организация на движението за провеждане на церемонии по връчване на акредитивни писма на президента на Република България

От 09:00 до 12:30 часа на 31.01.2024 г. се осигурява  паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, пред Националния археологически институт с музей.
От 09:00 до 12:30 часа на 31.01.2024 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ в участъка между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.
От 11:00 часа до приключване на мероприятието на 31.01.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, на ул. „Московска“ в участъка между ул. „Париж“ и ул. „Г. С. Раковски“.

30.01.2024