Организация на движението за провеждане на събитие с рекламна цел

От 08:00 часа на 01.05.2024 г. до 10:00 часа на 02.05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, участващи в мероприятието, и извън местата в режим на почасово платено паркиране „служебен абонамент“ на северозападното пътно платно на бул. „Македония“ при бул. „Христо Ботев“ – 10 (десет) паркоместа.

 

22.04.2024