Организация на движението за провеждане на събития в СГХГ

От 09:00 часа до 19:00 часа на (13, 14, 15 и 16).05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“ пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.

22.04.2024