Организация на движението за провеждане на събитие „Растем заедно“

От 13:00 часа на  23.02.2023 г. до 13:00 часа на 24.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на северозападната част на бул. „Витоша“ между бул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Д-р Стефан Сарафов“, посока Южен парк (моста над бул. „България“) – 30 (тридесет) паркоместа.

21.02.2023