Организация на движението за провеждане на събитие на дирекция "Миграция" към МВР

От 12:00 часа до приключване на мероприятието на 26.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, както следва:

  • на паркинга при вход А3 на Национален дворец на културата;
  • на бул. „Витоша“ в участъка между „бул. Ген. М. Д. Скобелев“ и бул. „Патриарх Евтимий“.
23.02.2024