Организация на движението за провеждане на събитие на 15.02.2024 г.

От 13:00 часа до 18:00 часа на 15.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Оборище“ в участъка между ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“.

15.02.2024