Организация на движението за провеждане на събитие в Резиденцията на Посланика на Япония на 23.02.2024 г.

От 14.00 часа до приключване на приема на 23.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, по ул. „Атанас Далчев” между ул. „Антон П. Чехов” и ул. „Димитър Гичев”.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.

07.02.2024