Организация на движението за провеждане на събитие по случай Деня на Република Индия на 26.01.2024 г.

От 08:00 до 12:30 часа на 26.01.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятието, на ул. „Алфред Нобел” № 4, пред сградата на Посолството на Република Индия.

23.01.2024