Организация на движението за провеждане на събитие „София ДокуМентал“

От 19:00 часа до 23:00 часа на 17.09.2023 г., от 10:00 часа до 22:00 часа на 18.09.2023 г., от 18:00 часа до 22:30 часа на 21.09.2023 г., от 22:00 часа до 24:00 часа на 24.09. 2023 г. и от 08:00 часа до 13 часа на 25.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на:
- източното пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ до асансьора на МС „Сердика“, след паркоместата за автобуси – 3 (три) броя паркоместа;
- западното пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ след кръстовището с ул. „Пиротска“ в посока в бул. „Тодор Александров“ – 2 (два) броя паркоместа.

 

18.09.2023