Организация на движението за провеждане на събитие на ул. „Велико Търново” № 3 на 15.02.2023 г.


От 14:00 часа до приключване на събитието на 15.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на проявата, на ул. „Велико Търново” между ул. „Сан Стефано” и ул. „Васил Априлов”.

13.02.2023