Организация на движението за провеждане на Общо събрание на 21 и 22.02.2023 г.


От 20:00 часа на 20.02.2023 г. до 13:30 часа на 22.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите, превозващи участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Джеймс Баучер“ между бул. „Черни връх" и ул. „Червена стена“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.

13.02.2023