Организация на движението за провеждане на обществено събитие „Концерт с каузи” в кино „Люмиер”

От 17:00 часа до приключване на мероприятието на 05.03.2024 г. ще бъдат осигурени 7 (седем) броя паркоместа за автомобилите, обслужващи мероприятието, на паркинга при вход А3 на Национален дворец на културата.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  постове за контрол и регулиране на движението за горепосочените места и време.

05.03.2024