Организация на движението за провеждане на концерт в зала „България” на 21.11.2023 г.

От 17:00 часа до приключване на събитието на 21.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, както следва:

► на източната част на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
► на ул. „Аксаков“ в близост до входа на зала „България“  – 1 (един) брой паркомясто.

От 18:00 часа до приключване на концерта на 21.11.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Аксаков“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Георги Бенковски“, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

17.11.2023