Организация на движението на 11.11.2023 г. за провеждане на възпоменателна церемония по повод Деня на далите жертви във войните

От 08:30 до 13:30 часа на 11.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Каменоделска” между ул. „Първа българска армия” и ул. „Кожарска” с изключение на автомобилите на гостите, поканени на отбелязването на Деня на загиналите.

 

06.11.2023