Организация на движението за провеждане на Велошествие на 21.04.2024 г.

От 20:00 часа на 20.04.2024 г. до приключване на мероприятието на 21.04.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Народно събрание”.
От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 21.04.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и пл. „Народно събрание”.
От 10:00 часа до приключване на мероприятието на 21.04.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

11.04.2024