Организация на движението за паркиране в МСЗ “Арена София“ на 19.10.2023 г.

От 19:30 часа до 23:00 часа на 19.10.2023 г. се забранява движението и се разрешава паркирането на пътни превозни средства в крайна дясна лента на бул. „Асен Йорданов“ между бул. „Шипченски проход“ и „Площад на авиацията“, без да се засягат спирките на масовия градски транспорт.

19.10.2023