Организация на движението за официално посещение на Президента на Република Словения

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, както следва:
- От 07:00 часа на 26.02.2024 г. до приключване на посещението на 28.02.2024 г. на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ пред „Гранд Хотел София“;
-  От 05:00 часа  до приключване на  мероприятието на 27.02.2024 г. на северната дъга на паркинга на пл. „Св. Александър Невски” в участъка между ул. „11-ти август” и ул. „Дунав”;
-  От 12:00 часа до приключване на мероприятието на 27.02.2024 г. на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“;
- От 09:00 часа до приключване на мероприятието на 27.02.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге“ в участъка между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.
Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.

15.02.2024