Организация на движението за осигуряване на достъп до Софийска градска художествена галерия

От 09.00 до 19.00 часа на 13.02.2024 г., 14.02.2024 г., 15.02.2024 г., 16.02.2024 г., 19.02.2024 г. и 20.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“, пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) паркоместа.

06.02.2024