Организация на движението за кръстовище ул. „Ген. Гурко“ – ул. „Цар Шишман“

До 25.10.2023 г. (включително) продължава забраната за влизане на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Ген. Гурко“ – ул. „Цар Шишман“.

18.10.2023