Организация на движението за кръстовището ул. „Ген. Гурко“ – ул. „Цар Шишман“

От 05.10.2023 г. до 20.10.2023 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:
- забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Ген. Гурко“ – ул. „Цар Шишман“;
- променя се посоката на движение по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“, като същата ще стане от ул. „Цар Шишман“ към бул. „Васил Левски“;
- забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства по: ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Цар Шишман“ между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Цар Шишман“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране.

05.10.2023