Организация на движението за изместване на спирка

От 28.02.2024 г. се измества спирка код 0799 „Каучуков завод „Зебра“ – по желание“. Тя е  разположена на ул. “Чавдар войвода“ в  Нови Искър и обслужва автобусни линии №№ 23, 26 и 28 (посока кв. „Гниляне“), съгласно приетата постоянна организация на движение.

28.02.2024